การติดตั้ง VPN Server แบบ Client To Site ด้วย MikroTik. แนะนำการทำลิงค์แบบไคลเอ็นทูไซต์

Aug 17, 2016 MikroTik: Setup A Client-to-Site SSTP VPN (Part 1) – Marthur Where 192.168.100.0 is the local network for the MikroTik, 255.255.255.0 is the Subnet Mask and 10.10.100.1 is SSTP client’s network adapter gateway. This way, all traffic destined for your MikroTik’s LAN will go out the VPN adapter/interface. Tutorial Setting L2TP/IPsec VPN Server di Mikrotik Tidak seperti setting SSTP VPN yang cukup rumit, Setting L2TP/IPsec VPN Mikrotik hampir sama mudahnya dengan konfigurasi PPTP VPN Mikrotik. Kita bisa menggunakan L2TP/IPsec VPN pada Mikrotik untuk membuat interkoneksi yang aman antar lokasi atau antar server dengan client. How to setup port forwarding for VPN? - MikroTik May 07, 2010

MikroTik CHR: How to set-up PPTP VPN Server

การติดตั้ง VPN Server แบบ Client To Site ด้วย MikroTik

Mar 05, 2020

How to setup port forwarding for VPN? - MikroTik May 07, 2010 MikroTik: L2TP/IPsec VPN Firewall Rules - jcutrer.com